RSS

HÍREK kategória bejegyzései

Arccal a fény felé – Marosvásárhelyen is

„Tudjuk, eddigi kutatások szerint, hogy a világegyetem 90%-a ismeretlen sötét anyag…és csak 10%-a fény, az éltető Nap (napok) mennyisége. Ez létünket is meghatározza. Ezért kell, kellene ebbe az irányba, tehát a fény felé törekednünk midennapjainkban is.”

 A MAROSVÁSÁRHELYI BARTIS KÖR

tisztelettel meghívja Önt és barátait

 PETHŐ LÁSZLÓ ÁRPÁD

 költői estjére. Helyszín és időpont: a marosvásárhelyi Bolyai téri Unitárius Egyházközség Dersi János terme, 2012. november 22., csütörtök, délután öt óra.

A találkozás házigazdája Nagy László lelkész,  főjegyző. A költővel beszélget Bölöni Domokos. Bemutatják Pethő László Árpád Bálban bál (Válogatott és új versek), Kinek kezében a lámpás?, Földreszálltan (Beszélgetések és önvallomások) című könyveit.

Belépés díjtalan. A szerző dedikál.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2012. november 20. kedd hüvelyk HÍREK

 

Arccal a fény felé

„Tudjuk, eddigi kutatások szerint, hogy a világegyetem 90%-a ismeretlen sötét anyag…és csak 10%-a fény, az éltető Nap (napok) mennyisége. Ez létünket is meghatározza. Ezért kell, kellene ebbe az irányba, tehát a fény felé törekednünk midennapjainkban is.”

A Bodor Péter Művelődési Egyesület és a marosvásárhelyi Bartis Kör tisztelettel meghívja Önt és barátait

PETHŐ LÁSZLÓ ÁRPÁD

költői estjére. Helyszín és időpont: Erdőszentgyörgy, Információs Központ, 2012. november 21., szerda, délután négy óra.

A találkozás házigazdája Kovrig Magdolna tanárnő. A költővel beszélget Bölöni Domokos.

Bemutatják Pethő László Árpád Bálban bál (Válogatott és új versek, Kusztos Endre illusztrációival, Kinek kezében a lámpás? és Földreszálltan (Beszélgetések és önvallomások) című köteteit.

A szerző dedikál. A belépés díjtalan.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2012. november 20. kedd hüvelyk HÍREK

 

Hetven év az irodalom és közélet szolgálatában

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

Szervezésében köszöntik a 90 éves Katona Szabó István írót, kritikust, szerkesztőt 2012. november 11-én, vasárnap du. 4 órakor, a Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóházában (GIM-Ház, 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17).

Az ünnepelttel beszélget Albert Gábor író, a Magyar Művészeti Akadémia tagja és

Dr. Merva Mária múzeumigazgató. A találkozón bemutatják Katona Szabó István: A nagy hazugságok kora. Életem Erdélyben 1948-1968. című, a Kráter Kiadónál nemrég megjelent önéletírását. A szerző a helyszínen dedikál

 
Hozzászólás

Szerző: be 2012. október 15. hétfő hüvelyk HÍREK

 

Meghívó a Bartis Kör ülésére

 

A 130 éve született Donáth László emlékezete

 

Donáth László (1883-1967) erdélyi magyar református lelkész-íróra emlékezünk 2012. október 10-én, szerdán 18 órakor.

Az emlékezésnek a Felsővárosi Református Gyülekezet ad otthont (Marosvásárhely, 1989. december 22. u., 49. sz.)

Az áhítatot az est házigazdája, Kántor Attila lelkész tartja.

A marosvásárhelyi  Bartis Kör első nyilvános ülésén Bölöni Domokos a szerzőről beszélget H. Szabó Gyulával, a Kriterion Könyvkiadó igazgatójával, majd az író unokája, Nagy-Donáth Katalin eleveníti fel gyermekkori emlékeit a nagyapáról. Donáth László novelláiból olvasnak fel a dédunokák: Nagy-Donáth Katalin és Noémi.

A találkozóra várjuk a szülőfalu első emberét, Szőcs László etédi polgármestert.

Donáth László Etéden születettt 1883. április 5-én, és Nyárádszentsimonban halt meg, 1967. december 2-án. A marosvásárhelyi református temetőben nyugszik.

Falusi kovácsmester fia, az alsó gimnáziumot Székelyudvarhelyen, a felsőt Marosvásárhelyen végezte. A református teológián tanult egy évig Kolozsvárt, majd Debrecenben. Előbb Vadasdon majd Nyárádmagyaróson, Harasztkeréken, Berettyószéplakon volt lelkész, nyugdíjasként tovább szolgált Havadtőn és a Kocsárd melletti Székelyföldvár gyülekezetében. A Kemény Zsigmond Társaság tagja. Első novellái a Zord Időben jelentek meg, s a Pásztortűznek is munkatársa volt. 1927-ben a Temesvári Hírlap novellapályázatán I. díjat nyert. Anekdotikus hangvételű írásaiból kicseng a szociális igazság érvényesítésének követelése. Egy cikke a Keleti Újság 1929. szeptember 19-i számában (Üzen a sírdomb és beszél a fejfa…) indította el a dicsőszentmártoni Sipos Domokos-síremlék felállításának irodalmi mozgalmát. Irodalmi hagyatékában hat színdarab és hat kisregény maradt kéziratban, ezek közül mint korrajz kiemelkedik Kökényszüret c. önéletrajzi regénye. Kötetei: Humoros esetek (novellák, Kolozsvár, 1928); Jairus fia (novellák, Marosvásárhely, 1929); Szegény bolond (elbeszélések, Kolozsvár, 1931); Cserefa Gyuri (regény, Budapest, 1932); Tövig égő gyertya (novellák, Nagyvárad, 1934); Az utolsó falat kenyér (színjáték, Nagyvárad 1939).

A Kriterion Könyvkiadó novellaválogatást szeretne megjelentetni a 130. évfordulóra. A jubileumi kötet bemutatóját a tervek szerint Etéden tartanák.

A belépés díjmentes, minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2012. október 8. hétfő hüvelyk HÍREK

 

És mégis élünk!

Július 31-én Bartis Ferencre emlékeztek Marosvásárhelyen, a nevét viselő körben. A költő életútját és munkásságát Bölöni Domokos ismertette, köteteit az egykori jóbarát, Kedei Zoltán festőművész jóvoltából forgathatták a jelenlévők. Bartis Ferenc Pogány húsvét című emlékezéséből részletet olvasott fel Fülöp Kálmán. Az És mégis élünk, illetve Szerelmes igék című verseket Schuller Helga olvasta fel, a Márton Áron századik születésévében című költeményt Sebestyén Péter adta elő. Az emlékezést megtisztelte jelenlétével Gráma János, a Volt Politikai Foglyok Szövetségének Maros megyei titkára. Közreműködött Schuller József daltulajdonos.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2012. augusztus 4. szombat hüvelyk HÍREK

 

Bartis Kör a Lazics asztalánál

Ez év júliusának 31. napján, kedden ismét összeül a Lazics asztala társaság Marosvásárhelyen. Ennek keretében Bartis Ferenc emlékére létrehozzák a Bartis Kört. Tagjait barátai, Bartis régi ismerői, tisztelői közül verbuválják. Az összejövetel délután hat órától lesz a Forradalom (volt Lenin) utca 4. számú, a régi posta épülete alatti Bach Lóri-féle pincehelyiségben. A Lazics asztalát ezév július 3-án alapították, ugyanazon a színhelyen. Az elnevezés Elekes Ferenc javaslatára született meg. Az összejövetelen a Lazics néven ismert népszerű szerkesztőre, a romániai magyar irodalmi élet egykori garabonciására, Lázár Lászlóra emlékeztek.

Wass Albert- és Reményik Sándor-verset mondott Schuller József, a találkozás második részében pedig Kedei Zoltán festőművész olvasott fel részleteket lírai műhelyvallomásából. A Lazics asztala első ülésének résztvevői: Bölöni Domokos, Czirmay Szabó Sándor, Gáspár Sándor, Kedei Zoltán, Sebestyén Péter, Szente Gyula, Schuller József. A Lázár Lászlóról a Súrlott Grádics szépirodalmi lap Lazics asztala c. rovatában olvasható összeállítást az emlékezők vallomásaival folyamatosan gyarapítani kívánják a szerkesztők.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2012. július 27. péntek hüvelyk HÍREK

 

Sóvidék

A Sóvidék című folyóirat hatodik, őszi (III. évfolyam 2. szám, 2O11. november) számának tartalmából: Fekete Árpád: A Sófalvi Illyés Lajos Általános Iskola története II., Búzás Antal Árpád: Egy szovátai tanító életútja. Búzás András (emlékezés), Lukács Albert: A szovátai középiskola I. (emlékezés), Szolláth Hunor: A Domokos Kázmér Iskolacsoport Levéltárának történelmi forrás jellegű dokumentumai, Józsa Ildikó: Sóváradi népszokások és hagyományok II., Horváth István: A Parajdi-medence földtana III., Ambrus Lajos: Kodáros, Mikulás (versek), Márton Béla: Hangok és színek Áprily költészetében, P. Buzogány Árpád: átlesve a kertlyukon, Egyetlen szóért (versek), Ráduly János: Sóvidéki népballada Áprily lejegyzésében, Németh János: Bekecs alatt Nyárád tere (vers), P. Buzogány Árpád: Marci bácsi stratégiát épít (novella), Ráduly János: Dübörög, Harmatcsöppek (haikuk), Zepeczaner Jenő: Magyar orvosok és természetvizsgálók társaságának erdélyi vándorgyűléseiről, P. Buzogány Árpád: Sóvidék a középkorban (Sófalvi András: Sóvidék a középkorban Fejezetek a székelység középkori történetéből. Székelyudvarhely, 2005. Recenzió), Bereczki Károly: Székelyföldi látlelet (Vofkori László: Székelyföld útikönyve I–II.Cartographia Kiadó, Budapest, Recenzió)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011. december 10. szombat hüvelyk HÍREK