RSS

december 2011 havi bejegyzések

Sóvidék

A Sóvidék című folyóirat hatodik, őszi (III. évfolyam 2. szám, 2O11. november) számának tartalmából: Fekete Árpád: A Sófalvi Illyés Lajos Általános Iskola története II., Búzás Antal Árpád: Egy szovátai tanító életútja. Búzás András (emlékezés), Lukács Albert: A szovátai középiskola I. (emlékezés), Szolláth Hunor: A Domokos Kázmér Iskolacsoport Levéltárának történelmi forrás jellegű dokumentumai, Józsa Ildikó: Sóváradi népszokások és hagyományok II., Horváth István: A Parajdi-medence földtana III., Ambrus Lajos: Kodáros, Mikulás (versek), Márton Béla: Hangok és színek Áprily költészetében, P. Buzogány Árpád: átlesve a kertlyukon, Egyetlen szóért (versek), Ráduly János: Sóvidéki népballada Áprily lejegyzésében, Németh János: Bekecs alatt Nyárád tere (vers), P. Buzogány Árpád: Marci bácsi stratégiát épít (novella), Ráduly János: Dübörög, Harmatcsöppek (haikuk), Zepeczaner Jenő: Magyar orvosok és természetvizsgálók társaságának erdélyi vándorgyűléseiről, P. Buzogány Árpád: Sóvidék a középkorban (Sófalvi András: Sóvidék a középkorban Fejezetek a székelység középkori történetéből. Székelyudvarhely, 2005. Recenzió), Bereczki Károly: Székelyföldi látlelet (Vofkori László: Székelyföld útikönyve I–II.Cartographia Kiadó, Budapest, Recenzió)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011. december 10. szombat hüvelyk HÍREK